Pensioensparen

Pensioensparen

Pensioensparen biedt je de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor jouw pensioen en tegelijkertijd van een fiscaal voordeel tot wel 30% te genieten. De belangrijkste reden om met pensioensparen te starten, is het wettelijk pensioen; dit volstaat meestal niet om dezelfde levensstandaard aan te houden wanneer je op pensioen bent.

Je kan kiezen tussen twee fiscale maximumbedragen per jaar:

• 990 euro: dat levert een belastingvermindering op van 30%, met een fiscaal voordeel van 297 euro.

• 1270 euro: dat levert een belastingvermindering op van 25%, met een fiscaal voordeel van 317,50 euro.

Elk jaar moet je kiezen welke regeling je dat jaar gebruikt. Koos je vorig jaar voor 1270 euro? Dan moet je dit jaar opnieuw expliciet kiezen voor het hogere maximumbedrag van 1270 euro.

Je kan kiezen voor tak 21 of tak 23.

Pensioensparen
Tak 21

Rendement:

• Gewaarborgde interestvoet: elk tak 21-verzekeringscontract voorziet in een gewaarborgde interestvoet tot het einde van het contract. Die interestvoet kan variëren naargelang het tijdstip van de storting.

• Winstdelingen: het rendement van het contract kan verhoogd worden met een winstdeling. Deze wordt toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de maatschappij. Deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Kapitaalbescherming: dankzij het Garantiefonds geniet je van een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij. Dit fonds beschermt tot 100.000 euro.

Tak 23

Rendement: het rendement van tak 23-producten volgt de evolutie van een beursfonds en is potentieel hoger dan dat van tak 21, maar niet gegarandeerd. Als de activa van het fonds plots dalen, bestaat het risico dat je je geld niet terugkrijgt.

Risico’s:

• Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal recupereren.

• Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.

• Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

• Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of de begunstigden.